Ing. Jozef Tesár

Toryská 6
04011 Košice
Slovensko

IČO: 32469390
DIČ: 1025641298

tel: 0903 646400
mail: info@babyposter.sk

Živnostenský list vydaný dňa 28.3.2017
pod sp.č. OU-KE-OZP1-2017/017243-3 reg.č. 803-7625

Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Kontaktujte nás!